Oferta

Opis kursów 2017

1_done-page-001
INTENSYWNE KURSY WAKACYJNE 2017

Zapraszamy na wakacyjne spotkania z francuskim !

Jeden semestr w 3 tygodnie!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • Ćwiczenia wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia
 • Sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem,
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


Przede wszystkim:

 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,

a także:

 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,

Uwaga: zadajemy prace domowe!

MATERIAŁY


 • podręczniki Wydawnictwa Hachette Alter ego+1, Alter ego+2, Alter ego+3, Alter Ego +4 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły!)
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 56h lekcyjnych w 3 tygodnie
 • zajęcia 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, po 4h lekcyjne
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • 3 tygodnie = jeden semestr

EWALUACJA


 • bieżąca ewaluacja wypowiedzi pisemnej i ustnej
 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje rozumienia tekstu pisanego i rozumienia tekstu słuchanego.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

TERMINY


3.07.2017-21.07.2017

24.07.2017-11.08.2017

14.08.2017-1.09.2017

4.09.2017- 22.09.2017

CENA


949PLN

REGULARNE KURSY WAKACYJNE 2017

Szkoda Ci czasu i nie chcesz przerywać nauki w wakacje?

Zapraszamy Cię na wakacyjny kurs ogólny ! 

1 semestr – od lipca do września

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • Ćwiczenia wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia
 • Sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem,
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


Przede wszystkim:

 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,

a także:

 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,

Uwaga: zadajemy prace domowe!

MATERIAŁY


 • podręczniki Wydawnictwa Hachette Alter ego+1, Alter ego+2, Alter ego+3, Alter Ego +4 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły!)
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 56h lekcyjnych w 3 miesiące
 • zajęcia 2 razy w tygodniu po 2h lekcyjne
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • 3 miesiące = jeden semestr

EWALUACJA


 • bieżąca ewaluacja wypowiedzi pisemnej i ustnej
 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje rozumienia tekstu pisanego i rozumienia tekstu słuchanego.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

TERMINY


 

26.06.2017 – 03.10.2017

CENA


999 PLN

WAKACYJNE KONWERSACJE 2017

Szkoda Ci czasu i nie chcesz przerywać nauki w wakacje? Chcesz zachować kontakt z językiem?

Zapraszamy Cię na wakacyjny kurs konwersacyjny ! 

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy:

 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A1/A2  – conversations A2
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A2/B1 – conversations B1
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie B1/B2  – conversations B2

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • ćwiczenie kompetencji mówienia,
 • wzbogacanie słownictwa oraz aktywne używanie go w wypowiedziach ustnych,
 • poprawa wymowy.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
 • symulowanie debat,
 • rozmowy w pracach i podgrupach,
 • analizowanie własnych wypowiedzi,
 • gry i zabawy językowe.

MATERIAŁY


 • artykuły prasowe,
 • nagrania audio i video,
 • strony internetowe,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 16h lekcyjnych,
 • zajęcia 2 razy w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • kursy popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • nauka na trzech poziomach zaawansowania: A2, B1, B2

EWALUACJA


 • Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

TERMINY


lipiec – 03.07-26.07

sierpień – 01.08-29.08

wrzesień – 04.09-27.09.

CENA


329 PLN

FRANCUSKI OGÓLNY

FRANCUSKI OGÓLNY

LEKKI: 1 raz w tygodniu 2h lekcyjne., zajęcia w piątki, 30h w semestrze

ZRÓWNOWAŻONY: 2 razy w tygodniu 2h lekcyjne (pon/śr lub wt/czw) lub 1 raz w tygodniu (sobota) po 4h lekcyjne, 60h w semestrze

BŁYSKAWICZNY: 2 razy w tygodniu 4h lekcyjne (pon/śr lub wt/czw), 120h w semestrze

BŁYSKAWICZNY WEEKENDOWY: 2 razy w tygodniu 4h lekcyjne (sobota i niedziela), 120h w semestrze

GRATIS 6h dodatkowych warsztatów kulturowo-językowych

Słuchacze

Kurs przeznaczony jest dla:

  • osób dorosłych,
  • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy:

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

Cele zajęć
 • ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania, mówienia,
 • sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem, poprawna wymowa,
 • poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Konkretne cele dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Tryb pracy
 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • nauka rozłożona na 13 semestrów.
Materiały
books4
 • podręczniki wydawnictwa HachetteAlter ego 1+, Alter ego 2+, Alter ego 3+, Le Nouvel Edito B2 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły!)
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.
Sposób prowadzenia zajęć

Przede wszystkim:

  • ćwiczenia interakcyjne,
  • odgrywanie scenek sytuacyjnych,

a także:

 • symulowanie debat, analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury, słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych.

Uwaga: zadajemy prace domowe!

Ewaluacja
 • bieżąca ewaluacja wypowiedzi pisemnej i ustnej
 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje rozumienia tekstu pisanego i rozumienia tekstu słuchanego.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zobacz aktualne rabaty i promocje!

  • Rytm: LEKKI/ZRÓWNOWAŻONY/BŁYSKAWICZNY
  • Godzin: 30/60/120
  • Cena: 599-2099zł
 • Terminy
  • Terminy (semestr letni): 
   27.02-2017r. – 23.06.2017r.
TEST ONLINE
GRAFIK KURSÓW
GRAMMAIRE EN JEUX

POWTÓRKA Z GRAMATYKI

Słuchacze

Kurs przeznaczony jest dla:

  • osób dorosłych,
  • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy:

Cele zajęć
 • powtórzenie najważniejszych dla danego poziomu zagadnień gramatycznych,
 • aktywne używanie poprawnej gramatyki,
 • trenowanie poprawności językowej w mówieniu i pisaniu,
Tryb pracy
 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 30h lekcyjnych,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • zajęcia 1raz w tygodniu po 2h lekcyjne (piątek)
 • lektorzy polscy i francuscy,
Materiały
 • gry i zabawy językowe,
 • nagrania audio i video,
 • ćwiczenia gramatyczne,
 • materiały własne lektorów.
Sposób prowadzenia zajęć
 • analiza form i konstrukcji gramatycznych,
 • ustne ćwiczenia strukturalne na zajęciach,
 • ustne ćwiczenie produkcji na zajęciach,
 • ćwiczenia pisemne w domu
Ewaluacja
 • test końcowy pisemny i ustny obejmujący cały przerobiony materiał gramatyczny.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zobacz aktualne rabaty i promocje!

  • Rytm: LEKKI
  • Godzin: 30
  • Cena: 599 zł
 • Terminy
  • Terminy (semestr letni):  
   27.02-2017r. – 23.06.2017r.
TEST ONLINE
GRAFIK KURSÓW
CONVERSATIONS

KONWERSACJE

Słuchacze

Kurs przeznaczony jest dla:

  • osób dorosłych oraz młodzieży od 16-go roku życia,
  • którzy, uczyli się wcześniej języka francuskiego w szkole VOILA bądź na innych kursach.

którzy:

 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A2, B1, B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W celu ustalenia poziomu językowego, należy napisać test oraz przejść rozmowę z lektorem
Cele zajęć
 • ćwiczenie kompetencji mówienia w interakcji i w monologu,
 • wzbogacanie słownictwa oraz aktywne używanie go w wypowiedziach ustnych,
 • poprawa wymowy.
Tryb pracy
 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 30h lekcyjnych w semestrze, plus GRATIS 4h dodatkowych warsztatów kulturowo-językowych;
 • zajęcia 1raz w tygodniu po 2h lekcyjne (piątek)
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • wyłącznie lektorzy francuscy,
 • nauka na czterech poziomach zaawansowania: A2, B1, B2 i C1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Materiały
 • artykuły prasowe,
 • nagrania audio i video,
 • strony internetowe,
 • materiały własne lektorów.
Sposób prowadzenia zajęć
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
 • dyskusje w prach i podgrupach,
 • analizowanie własnych wypowiedzi,
 • symulowanie debat.
Ewaluacja
 • zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Zobacz aktualne rabaty i promocje!

  • Rytm: LEKKI
  • Godzin: 30
  • Cena: 599 zł
 • Terminy
  • Terminy (semestr letni): 
   27.02-2017r. – 23.06.2017r.
TEST ONLINE
GRAFIK KURSÓW
BAC (MATURA PODSTAWOWA)

100% ZDANYCH MATUR

*wśród słuchaczy Voilà w roku poprzednim

bach

Rekomendacje

„Uczęszczałem na kurs podstawowy przygotowujący do matury z języka francuskiego we VOILA. Chciałbym się pochwalić osiągnięciami, bo dzięki kursowi, wiele się nauczyłem, a przede wszystkim rozmawiać z ludźmi. Z ustnego francuskiego zdobyłem 87%, zaś z pisemnego 90%. Mam nadzieję, że innym poszło podobnie lub nawet lepiej, a kursy we Voila są w 100% godne polecenia.

Z pozdrowieniami,
Michał Melsztyński”

Słuchacze

Kursy przeznaczone są dla:

  • maturzystów przygotowującyh się do matury podstawowej z języka francuskiego,

którzy:

Cele zajęć

Nadrzędny cel zajęć:

  • Przygotowanie do egzaminu dojrzałości z języka francuskiego

Przykładowe cele szczegółowe:

 • pisanie listów, rozprawek, opowiadań,
 • komentowanie zdjęć, branie udziału w dyskusji,
 • rozumienie artykułów prasowych.
Tryb zajęć:
 • grupy od 4 do 8 osób,
 • zajęcia w piątki
 • kursy popołudniowe i wieczorne
 • lektorzy polscy i francuscy
Materiały:
 • przykładowe egzaminy z lat poprzednich,
 • zdjęcia, obrazki, artykuły prasowe, nagrania audio,
 • materiały własne lektora.
Sposób prowadzenia zajęć:
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych, praca w parach i podgrupach, symulowanie debat,
 • analizowanie przykładowych form pisemnych i pisanie ich w domu.
Ewaluacja:
 • Próbna matura pisemna i ustna: marzec 2014

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Zobacz aktualne rabaty i promocje!

  • Rytm: LEKKI
  • Godzin: 48
  • Cena: 999 zł
 • Terminy
  • Terminy: 
   30.09.2016-28.04.2017
TEST ONLINE
BAC (MATURA ROZSZERZONA)

100% ZDANYCH MATUR

*wśród słuchaczy Voilà w roku poprzednim

bach

Słuchacze

Kursy przeznaczone są dla:

  • maturzystów przygotowującyh się do matury rozszerzonej z języka francuskiego,

którzy:

Cele zajęć

Nadrzędny cel zajęć:

  • Przygotowanie do egzaminu dojrzałości z języka francuskiego

Przykładowe cele szczegółowe:

 • pisanie listów, rozprawek, opowiadań,
 • komentowanie zdjęć, branie udziału w dyskusji,
 • rozumienie artykułów prasowych.
Tryb zajęć:
 • grupy od 4 do 8 osób,
 • zajęcia w piątki
 • kursy popołudniowe i wieczorne
 • lektorzy polscy i francuscy
Materiały:
 • przykładowe egzaminy z lat poprzednich,
 • zdjęcia, obrazki, artykuły prasowe, nagrania audio,
 • materiały własne lektora.
Sposób prowadzenia zajęć:
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych, praca w parach i podgrupach, symulowanie debat,
 • analizowanie przykładowych form pisemnych i pisanie ich w domu.
Ewaluacja:
 • Próbna matura pisemna i ustna: marzec 2014

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Zobacz aktualne rabaty i promocje!

  • Rytm: ZRÓWNOWAŻONY
  • Godzin: 72
  • Cena: 1549 zł
 • Terminy
  • Terminy:
   30.09.2016-28.04.2017
TEST ONLINE
FRANCUSKI DLA GIMNAZJALISTÓW
Słuchacze

Kurs przeznaczony jest dla:

  • młodzieży gimnazjalnej,

która:

 • rozpoczyna naukę języka francuskiego,
 • uczyła się się wcześbueh w szkole lub na kursach i teraz chciałaby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

Cele zajęć
  • ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania, mówienia,
  • sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem,
  • poszerzanie informacji o kulturze francuskiej i frankofońskiej.

Konkretne cele dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Tryb zajęć:
 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 120h lekcyjnych w roku szkolnym : zajęcia 2 razy w tygodniu po 2h lekcyjne (15h30-17h00) lub raz w tygodniu 4h lekcyjne w soboty (8h30-11h45 lub 12h00-15h15),
 • lektorzy polscy i francuscy.
Materiały:
 • podręczniki Wydawnictwa Hachette – Adosphère 1, Adosphère 2, Adosphère 3 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły!)
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.
Sposób prowadzenia zajęć:

Przede wszystkim:

 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,

a także:

 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych.

Uwaga: zadajemy prace domowe 🙂

Ewaluacja:
 • ewaluacja bieżąca kompetencji mówienia i pisania w trakcie semestru,
 • test końcowy.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Zobacz aktualne rabaty i promocje!

  • Rytm: ZRÓWNOWAŻONY
  • Godzin: 120
  • Cena: 2098zł/rok szkolny (1049zł/semestr)
 • Terminy
  • 3.10.2016-3.06.2017
TEST ONLINE
DELF/DALF

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO DYPLOMÓW

delf_dalf

Słuchacze

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,
 • wszystkich pragnących przygotować się do oficjalnych dyplomów z języka francuskiego ogólnego: DELF A1DELF A2DELF B1DELF B2.

Wszystkie osoby zapisujące się na kurs powinny znać język francuski ogólny na odpowiednim poziomie.

W celu sprawdzenia poziomu językowego prosimy o wypełnienie testu poziomującego oraz o rozmowę z lektorem.

Cele zajęć

Nadrzędny cel zajęć:

  • Przygotowanie do dyplomów: DELF A1DELF A2DELF B1DELF B2.

Przykładowe cele szczegółowe:

 • zapoznanie się z formą i punktacją na egzaminie,
 • pisanie listów, rozprawek, dyskusji,
 • rozumienie artykułow prasowych,
 • rozumienie nagrań radiowych i umiejętne wyszukiwanie informacji,
 • swobodne wypowiadanie się na tematy egzaminacyjne.
Tryb pracy
 • 10 spotkań w semestrze,
 • DELF A1/DELF A2/DELF B1/DELF B2: zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 h lekcyjne (20 h),
 • małe grupy 4-8 osób
Materiały

przede wszystkim:

  • przykładowe egzaminy DELF/DALF,
  • materiały lektorów

a także:

 • strony internetowe,
 • nagrania audio i video,
 • artykuły prasowe
Sposób prowadzenia zajęć
 • Czytanie artykułów i analizowanie ich według wcześniej ustalonych strategii,
 • Słuchanie nagrań i analizowanie według wcześniej przedstawionych strategii,
 • Powtarzanie niezbędnego materiału morfo-syntaksycznego,
 • Przygotowanie wypowiedzi ustnych według tematów egzaminacyjnych.
Ewaluacja
 • Próbny egzamin na koniec kursu.

Trwają zapisy do grupy DELF B2 w semestrze zimowym! Skontaktuj się z nami!

Zobacz aktualne rabaty i promocje!

  • Rytm: LEKKI
  • Godzin: 20/30
  • Cena: 399-599 zł
 • Terminy
  • Terminy (semestr zimowy): 
   04.11.2016 – 03.02.2017
  • Terminy (semestr letni): 
   31.03.2017 – 09.06.2017
TEST ONLINE
KURSY INDYWIDUALNE

KURSY INDYWIDUALNE

Słuchacze

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży,

którzy:

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole, na kursach, na zajęciach indywidualnych i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.
Cele zajęć

Cele kursu określa słuchacz wraz z naszym metodykiem. Podobnie jest z programem nauki – jest on ustalany po indywidualnej rozmowie, która pozwala poznać oczekiwania i potrzeby językowe słuchacza.

Tryb pracy

Częstotliwość i tempo zajęć ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb słuchacza. Niektórzy decydują się na kilka godzin dziennie przez tydzień czy dwa, inni wybierają kurs mniej intenswny, ale rozłożony na dłuższy czas.

Materiały

Decyzja należy do słuchacza. Niektórzy mają swoje ulubione podręczniki, inni zdają się na propozycje lektora. Nie ma tu sztywnych zasad. Możemy nawet wcale nie korzystać z podręczników i zastąpić je materiałami autentycznymi czyli wycinkami z gazet lub nagraniami video w języku francuskim. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb słuchacza.

Sposób prowadzenia zajęć

W trakcie wstępnej rozmowy pytamy o styl uczenia się słuchacza i wybieramy taki sposób prowadzenia zajęć, aby można było osiągnąć optymalne wyniki w jak najkrótszym czasie. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o kurs specjalistyczny, w trakcie którego przygotowujemy słuchacza do ściśle określonych zadań komunikacyjnych.

 • W siedzibie

  • 60 min. – 95 PLN
  • 90 min. 140 PLN

  Poza siedzibą

  • 60 min. – 105 PLN
  • 90 min.  155 PLN
TEST ONLINE
KURSY NA ŻYCZENIE

KURSY NA ŻYCZENIE

Staramy się aby w naszej ofercie kursów każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jeżeli jednak z jakichkolwiek powodów (np. chcesz chodzić na kurs tylko z grupą przyjaciół i tylko z nimi, masz czas tylko w określonych godzinach, masz specjalne wymagania dotyczące podręcznika, programu czy lektora) nie możesz odnaleźć kursu, który by cię zainteresował, skontaktuj się z nami!

Stworzymy specjalny kurs dla Ciebie! Weźmiemy pod uwagę wszystkie Twoje indywidualne potrzeby i zorganizujemy kurs dokładnie taki, jaki sobie życzysz!

KURSY WE FRANCJI 2017

WAKACYJNE KURSY WE FRANCJI

Centrum Języka Francuskiego Voilà współpracuje z renomowanym CLA (Centre de Linguistique Appliquée – Centrum Lingwistyki Stosowanej) na Uniwersytecie we Franche-ComtéBesançon. i pomaga w zorganizowaniu wszystkich formalności niezbędnych do studiowania tam języka francuskiego.

O CLA


Centrum Lingwistyki Stosowanej w Besançon
powstało w 1958 roku i jest jedną z pierwszych placówek tego typu we Francji. Zajmuje się wyspecjalizowanym nauczaniem języków, kształceniem nauczycieli, organizuje kursy dla obcokrajowców oraz prowadzi własne badania naukowe. Dzisiaj CLA stanowi część Uniwersytetu Franche-Comté, i przyjmuje rocznie około 3000 studentów z całego świata.

 

foto

 

Nauka na kursie
 • 5h francuskiego dziennie, z czego 1hw laboratorium językowym
 • test plasujący pierwszego dnia kursu
 • wykwalifikowani lekorzy
 • warsztaty tematyczne zgłębiające konkretne aspety języka i kultury francuskiej
 • wszystkie poziomy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • praca nad wszystkimi kompetencjami językowymi: słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie
 • zróżnicowane materiały
 • na koniec test i certyfikat ukończenia kursu
 • Termin: 03/07/2017 – 28/07/2017

  Liczba
  tyg.
  Liczba
  godz.
  Osób w
  gr.
  Cena
  4 95 13 970 €

   

  Termin: 31/07/2017 – 25/08/2017

  Liczba
  tyg.
  Liczba
  godz.
  Osób w
  gr.
  Cena
  4 95 13 970 €
 • Cena obejmuje test kwalifikacyjny, dodatkowe warsztaty, samodzielną pracę w mediatece, oraz podręcznik do kursu lipcowego i sierpniowego.

  CLA organizuje rownież kursy w ciagu całego roku, o rożnej intensywności i rożnym czasie trwania. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik:
 • położenie około 20min autobusem od CLA, 5km od centrum
 • bilet autobusowy: 32,50 EUR za miesiąc
 • pokoje jednoosobowe z łazienkami
 • kuchnia na piętrze
 • cena obejmuje śniadania (bez weekendów)
 • cena: 350 EUR za miesiąc

 

Restauracja uniwersytecka:
 • czynna przez całe wakacje
 • pełne obiady w cenie 6,50 EUR
Pokój u francuskiej rodziny:
 • wybór i komunikacja z rodziną poprzez specjalną komórkę w CLA
 • możliwość mieszkania w centrum lub poza miastem
 • w cenie śniadania i kolacje
 • cena od 27 EUR za dzień
O Besançon

Besançon to średniej wielkości miasteczko – stolica regionu Franche-Comté, położone przy granicy ze Szwajcarią, u podnóża jury francuskiej. Centrum miasta, które jest wyłączone z ruchu samochodowego, otoczone jest rzeką Doubs, która tworzy zakole zwane „boucle”. Znajdują się tam głównie stare kamieniczki, restauracje i małe sklepiki. Główna ulica miasta – ‚Grande Rue’ prowadzi do cytadeli, która jest najczęściej odwiedzanym zabytkiem regionu.

besancon_mapa_big

Zainteresowani mogą również wybrać się do licznych muzeów albo zwiedzić Arc-et Senans czyli okoliczne saliny królewskie, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

3 lipca Besançon obchodzi swoje święto. Z tej okazji co roku wystawiany jest w mieście paruset metrowy stół. Mieszkańcy przynoszą poczęstunek, siadają przy stole i rozmawiają z osobą, przy której akurat usiedli.

Miłośnicy wina mogą się wybrać do sąsiedniego Arbois na regionalne święto wina, gdzie można spróbować znakomitych, słynnych w całej Francji trunków Vin Jaune czy Vin de Paille.

Kursy językowe dla obcokrajowców

Kursy dla obcokrajowców w CLA prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych francuskich nauczycieli FLE – specjalizujących się w nauczaniu obcokrajowców. Zajęcia grupowe pozwalają rozbudowywać słownictwo oraz pomagają w rozwoju umiejętności językowych. Dla wszystkich szczególnie zainteresowanych jakimś zagadnieniem, organizowane są dodatkowe, darmowe warsztaty tematyczne.

Co po zajęciach?

CLA słynie z organizowania wielu atrakcji dla swoich studentów w myśl zasady, że wiedzę zdobytą na kursie należy sprawdzić w praktyce. Nie musimy się więc martwić jak wypełnić czas wolny po zajęciach. Organizowane są wieczorki filmowe, kursy salsy, wycieczki po okolicy, a raz w miesiącu międzynarodowy wieczór, na którym można zaprezentować swój kraj.

Studenci otrzymują program wszystkich dodatkowych atrakcji już na początku kursu.

Dlaczego warto?

Nie od dzisiaj wiadomo, że obcowanie z rodowitymi użytkownikami języka obcego jest niezastąpione. Wyjazdy na kursy językowe pozwalają „przetestować” zdobytą na zajęciach wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa. Pozwalają również na wykorzystanie zdobytej już wiedzy w praktyce np. przy kupnie bagietki czy biletu na pociąg.

Kursy CLA gromadzą studentów z całego świata, z którymi po powrocie do kraju możesz korespondować po francusku. Studenci zakwaterowani są w miasteczku uniwersyteckim bądź u francuskiej rodziny. Daje to niesamowitą szansę na poznanie codziennego życia we Francji, tradycji kulinarnych czy zwyczajów świątecznych.

Zapisy krok po kroku

KROK 1- ZASTANÓW SIĘ, CZEGO OCZEKUJESZ
 • Zapoznaj się z ofertą na naszej stronie internetowej bądź zapytaj o ofertę w sekretariacie,
 • zastanów się na jaki kurs chciałbyś uczęszczać oraz jakie masz możliwości czasowe,
 • przyjdź do naszej szkoły.
KROK 2- POZNAJ SWÓJ POZIOM JĘZYKOWY

Jeśli uczyłeś/uczyłaś się już francuskiego:

 • napisz test poziomujący; jest to test pisemny składający się z pytań zamkniętych (a, b, c, d), sprawdzający rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość struktur gramatycznych i słownictwa.
 • przejdź rozmowę z lektorem, która określi poziom języka mówionego oraz ustali ogólny poziom wg Skali Rady Europy

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/voila037/public_html/voila/wp-content/themes/bridge/vc_templates/vc_empty_space.php on line 12
KROK 3- WYBIERZ KURS
 • Przedstawimy Ci wykaz grup na odpowiednim dla Ciebie poziomie
 • wybierz kurs, który najbardziej Ci odpowiada jeśli chodzi o dni i godziny,
 • zrób rezerwację.
KROK 4 – POTWIERDŹ

Jeśli jesteś zdecydowany/zdecydowana

 • podpisz umowę
 • wpłać minimum 300 zł zaliczki
INFO

W Centrum VOILA dbamy o to, aby każdy słuchacz został zakwalifikowany do odpowiedniej dla niego grupy jeśli chodzi o poziom a także potrzeby językowe. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do procesu kwalifkacji na kurs.

PŁATNOŚCI

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe. Opłata za kurs może być uiszczona w całości lub na raty. O szczegóły prosimy pytać w sekretariacie.

Numer konta: mBank 88 1140 2017 0000 4802 0552 9518

Rabaty i promocje

PROMOCJA  „PREMIERE MINUTE”

Przy zapisie na kursy wakacyjne, regularne lub intensywne do końca maja, otrzymasz od nas:

 • voucher o wartości 100pln!

Skorzystaj z promocji i zapisz się już teraz!

Pobierz REGULAMIN PROMOCJI

Zrzut ekranu z 2016-04-28 13:35:56
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW: 50 PLN!

Jeśli jesteś uczniem lub studentem przy zapisie na kurs nie zapomnij ważnej legitymacji!

Promocja nie dotyczy kursów intensywnych lutowych oraz wakacyjnych

DLA OSÓB KONTYNUJĄCYCH: 59 PLN!

Zniżka z tytułu kontynuacji przysługuje, jeżeli przerwa w nauce języka francuskiego w Centrum VOILA nie wynosi więcej niż jeden semestr; zniżka dotyczy kursów 60 godzinnych i dłuższych.

DLA POLECAJĄCYCH : 5%

Jeśli jesteś naszym kursantem poleć VOILA znajomym a i Ty i on dostaniecie dodatkowo 5% zniżki na następny kurs.