Oferta

Opis kursów 2017/18

miniatura
INTENSYWNE KURSY ZIMOWE 2018

Zapraszamy na zimowe spotkania z francuskim !

Jeden semestr w 3 tygodnie!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • Ćwiczenia wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia
 • Sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem,
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


Przede wszystkim:

 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,

a także:

 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,

Uwaga: zadajemy prace domowe!

MATERIAŁY


 • podręczniki Wydawnictwa Hachette Alter ego+1, Alter ego+2, Alter ego+3, Alter Ego +4 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły!)
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 56h lekcyjnych w 3 tygodnie
 • zajęcia 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, po 4h lekcyjne
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • 3 tygodnie = jeden semestr

EWALUACJA


 • bieżąca ewaluacja wypowiedzi pisemnej i ustnej
 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje rozumienia tekstu pisanego i rozumienia tekstu słuchanego.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

TERMINY


5.02.2018- 22.02.2018

CENA


999PLN

ZIMOWE KONWERSACJE 2018

Szkoda Ci czasu i nie chcesz przerywać nauki w lutym? Chcesz zachować kontakt z językiem?

Zapraszamy Cię na zimowy kurs konwersacyjny ! 

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy:

 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A1/A2  – conversations A2
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A2/B1 – conversations B1
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie B1/B2  – conversations B2

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • ćwiczenie kompetencji mówienia,
 • wzbogacanie słownictwa oraz aktywne używanie go w wypowiedziach ustnych,
 • poprawa wymowy.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
 • symulowanie debat,
 • rozmowy w pracach i podgrupach,
 • analizowanie własnych wypowiedzi,
 • gry i zabawy językowe.

MATERIAŁY


 • artykuły prasowe,
 • nagrania audio i video,
 • strony internetowe,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 18h lekcyjnych,
 • zajęcia 2 razy w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • kursy popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • nauka na trzech poziomach zaawansowania: A2, B1, B2

EWALUACJA


 • Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

TERMINY


luty – 5.02.2018-23.02-2018

CENA


359 PLN

FRANCUSKI OGÓLNY- 2017/18

Spełnij swe marzenia i zapisz się na kurs francuskiego!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • Ćwiczenia wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia
 • Sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem,
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


Przede wszystkim:

 • ćwiczenia interakcyjne i odgrywanie scenek sytuacyjnych,

a także:

 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,

Uwaga: zadajemy prace domowe!

MATERIAŁY


 • podręczniki Wydawnictwa Hachette Alter ego+1, Alter ego+2, Alter ego+3, Alter Ego +4 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły!)
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • nauka rozłożona na 13 semestrów.
 • do wyboru:

Kurs regularny– 60h/semestr + 6h warsztatów gratis!- zajęcia 2x/tydzień po 2h lub 1x/tydzień po 4h

Kurs błyskawiczny (2 semestry w 1)– 120h/semestr +6h warsztatów GRATIS!-zajęcia 2x/tydzień po 4h

Kurs błyskawiczny weekendowy (2 semestry w 1)- 120h/semestr +6h warsztatów GRATIS!- zajęcia 2x/tydzień po 4h w sobotę i niedzielę

EWALUACJA


 • bieżąca ewaluacja wypowiedzi pisemnej i ustnej
 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje rozumienia tekstu pisanego i rozumienia tekstu słuchanego.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

TERMINY


 

Semestr zimowy: 07.10. 2017-03.02.2018

Semestr letni: 26.02.2018- 23.06.2018

CENA


Kurs regularny-  999-1219 PLN

Kurs błyskawiczny- 1949- 2149PLN

Kurs błyskawiczny weekendowy- 1949- 2049PLN

KONWERSACJE 2017/18

Masz ochotę rozgadać się po francusku? Brakuje Ci słów i nie wiesz jak przełamać barierę mówienia? A może chciałbyś uczyć się więcej i konwersacje będą dodatkiem do kursu regularnego? Zapraszamy na Konwersacje!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy:

 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A1/A2  – conversations A2
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A2/B1 – conversations B1
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie B1/B2  – conversations B2

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • ćwiczenie kompetencji mówienia,
 • wzbogacanie słownictwa oraz aktywne używanie go w wypowiedziach ustnych,
 • poprawa wymowy.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
 • symulowanie debat,
 • rozmowy w pracach i podgrupach,
 • analizowanie własnych wypowiedzi,
 • gry i zabawy językowe.

MATERIAŁY


 • artykuły prasowe,
 • nagrania audio i video,
 • strony internetowe,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 30h lekcyjnych w semestrze,
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • kursy popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy francuscy,
 • nauka na trzech poziomach zaawansowania: A2, B1, B2

EWALUACJA


 • Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

TERMINY


 

semestr zimowy- 13.10.2017-02.02.2018

semestr letni- 02.03.2018- 22.06.2018

CENA


629 PLN

GRAMMAIRE EN JEUX- 2017/18

Powtórka gramatyki w formie gier, zabaw, praktyki!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • znają język francuski na poziomie A2- Grammaire en jeux A2
 • znają język francuski na poziomie B1- Grammaire en jeux B1
 • znają język francuski na poziomie B2- Grammaire en jeux B2

według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • powtórzenie najważniejszych dla danego poziomu zagadnień gramatycznych,
 • aktywne i spontaniczne używanie poprawnych form gramatycznych w mówieniu i pisaniu,

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • Analiza form i konstrukcji gramatycznych,
 • ustne ćwiczenia strukturalne na zajęciach,
 • ustne ćwiczenia produkcji na zajęciach,
 • ćwiczenia pisemne w domu.

MATERIAŁY


 • gry i zabawy językowe,
 • nagrania audio i video,
 • ćwiczenia gramatyczne,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 30 h lekcyjnych w semestrze,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lecyjne (piątek)
 • lektorzy polscy i francuscy.

EWALUACJA


 • test końcowy pisemny i ustny obejmujący cały przerobiony materiał gramatyczny.

TERMINY


 

Semestr zimowy: 13.10.2017- 02.02.2018

Semestr letni: 02.03.2018- 22.06.2018

CENA


629PLN

KURS DLA GIMNAZJALISTÓW 2017/18

Allez les ados!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • uczniów gimnazjów
 • uczniów podstawówki w klasach 7-8

którzy:

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole czy na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych: słuchania, mówienia, pisania i czytania,
 • sprawne posługiwanie się elementami języka: słownictwem, gramatyką, poprawną wymową,
 • poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


Przede wszystkim:

 • ćwiczenia interakcyjne,
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,

A także:

 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie fragmentów literatury, artykułów prasowych,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,
 • zadania w parach i podgrupach,
 • analizowanie własnych wypowiedzi,
 • gry i zabawy językowe.

MATERIAŁY


 • podręczniki wydawnictwa Hachette: Adosphere 1, Adosphere 2, Adosphere 3 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły)
 • artykuły prasowe,
 • książki i komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • strony internetowe,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 120h lekcyjnych w roku szkolnym,
 • zajęcia 2 razy w tygodniu po 2h lekcyjne lub 1 raz w tygodniu po 4h lekcyjne,
 • kursy popołudniowe w tygodniu, lub poranne w sobotę
 • lektorzy francuscy.

EWALUACJA


 • Ewaluacja bieżąca kompetencji mówienia i pisania w trakcie roku szkolnego,
 • test końcowy obejmujący materiał leksykalny i gramatyczny oraz słuchanie i czytanie.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania certyfikatu ukończenia kursu.

TERMINY


07.10.2017- 23.06.2018

 

CENA


2100PLN (3x700PLN)

BAC (PRZYGOTOWANIE DO MATURY) 2017/18

100% zdanych matur w roku ubiegłym!

SŁUCHACZE


Kursy przeznaczone są dla maturzystów przygotowujących się do matury podstawowej lub rozszerzonej z języka francuskiego, którzy

 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A2- matura podstawowa
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie B1- matura rozszerzona

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


Nadrzędny cel zajęć:

 • przygotowanie do egzaminu dojrzałości z języka francuskiego,

Cele szczegółowe:

 • pisanie listów, rozprawek, opowiadań
 • opisywanie zdjęć i obrazków,
 • rozumienie artykułów prasowych,
 • zabieranie głosu w dyskusji,
 • inne.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


Przede wszystkim:

 • ćwiczenia interakcyjne,
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,

A także:

 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • czytanie fragmentów literatury, artykułów prasowych,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,
 • zadania w parach i podgrupach,
 • analizowanie własnych wypowiedzi,
 • praca nad arkuszami egzaminacyjnymi z lat ubiegłych.

MATERIAŁY


 • przykładowe egzaminy z lat ubiegłych
 • artykuły prasowe,
 • zdjęcia, obrazki
 • nagrania audio i video,
 • strony internetowe,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • lektorzy polscy, z przygotowaniem do oceniania matury,
 • matura podstawowa– 48h lekcyjnych, zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne, piątek 15h30-17h00
 • matura rozszerzona– 72h lekcyjnych, zajęcia 1 raz w tygodniu po 3h lekcyjne, piątek 17h15- 19h45

EWALUACJA


 • Próbna matura ustna i pisemna – marzec 2018

TERMINY


06.10.2017- 20.04.2018

CENA


Matura podstawowa- 999PLN

Matura rozszerzona- 1549PLN

PRZYGOTOWANIE DO DELF/DALF 2017/18

Potwierdź swoją wiedzę dyplomem DELF lub DALF!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych i młodzieży od 16-go roku życia
 • wszystkich pragnących przygotować się do oficjalnych egzaminów z języka francuskiego ogólnego: DELF B1. DELF B2, DALF C1.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


Przygotowanie do dyplomów DELF B1, DELF B2, DALF C1.

Przykładowe cele szczegółowe:

 • zapoznanie się z formą i punktacją na egzaminie,
 • pisanie listów, rozprawek, syntez.
 • rozumienie artykułów prasowych, nagrań radiowych i umiejętne wyszukiwanie informacji,
 • swobodne wypowiadanie się na tematy egzaminacyjne.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • czytanie artykułów oraz słuchanie nagrań i analizowanie ich według wcześniej ustalonych strategii,
 • przygotowanie wypowiedzi ustnej na tematy egzaminacyjne
 • ewaluacja na koniec kursu

MATERIAŁY


 • przykładowe egzaminy DELF/ DALF
 • materiały własne lektorów.,
 • strony www, nagrania audio/video, artykuły prasowe.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 10 spotkań w semestrze
 • zajęcia raz w tygodniu po 2h lub 3h  lekcyjne.

EWALUACJA


 • Ewaluacja bieżąca mówienia, pisania, czytania, słuchania.
 • Nauka autoewaluacji.

TERMINY


semestr zimowy- 10.11.2017- 26.01.2018

DELF B1: środa 19h00- 20h30

DELF B2: sobota 9h00-11h30

DALF C1: sobota 12h00-14h30

semestr letni- 06.04.2018- 15.06.2018

CENA


DELF B1- 20h- 429pln

DELF B2- 30h- 629pln

DALF C1- 30h- 629pln

KURSY INDYWIDUALNE

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży,

którzy:

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole, na kursach, na zajęciach indywidualnych i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach, pracować nad językiem specjalistycznym, uzupełnić braki etc.

CELE ZAJĘĆ


Cele kursu określa słuchacz wraz z naszym metodykiem. Podobnie jest z programem nauki – jest on ustalany po indywidualnej rozmowie, która pozwala poznać oczekiwania i potrzeby językowe słuchacza.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


W trakcie wstępnej rozmowy pytamy o styl uczenia się słuchacza i wybieramy taki sposób prowadzenia zajęć, aby można było osiągnąć optymalne wyniki w jak najkrótszym czasie. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o kurs specjalistyczny, w trakcie którego przygotowujemy słuchacza do ściśle określonych zadań komunikacyjnych.

MATERIAŁY


Decyzja należy do słuchacza. Niektórzy mają swoje ulubione podręczniki, inni zdają się na propozycje metodyka. Nie ma tu sztywnych zasad. Możemy nawet wcale nie korzystać z podręczników i zastąpić je materiałami autentycznymi czyli artykułami z gazet lub nagraniami video w języku francuskim. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb słuchacza i ustalonego profilu kursu.

TRYB PRACY


Częstotliwość i tempo zajęć ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb słuchacza. Niektórzy decydują się na kilka godzin dziennie przez tydzień czy dwa, inni wybierają kurs mniej intensywny, ale rozłożony na dłuższy czas.

SKONTAKTUJ SIĘ Z METODYKIEM


Dorota Biele

dorota.biele@voila.edu.pl

tel: 503 563 713

CENA


Zajęcia w siedzibie VOILA:

60 min. – 95pln

90min. – 140pln

Zajęcia poza siedzibą VOILA:

60 min. – od 105pln

90min. – od 155pln

INTENSYWNE KURSY WAKACYJNE 2017

Zapraszamy na wakacyjne spotkania z francuskim !

Jeden semestr w 3 tygodnie!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • Ćwiczenia wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia
 • Sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem,
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


Przede wszystkim:

 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,

a także:

 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,

Uwaga: zadajemy prace domowe!

MATERIAŁY


 • podręczniki Wydawnictwa Hachette Alter ego+1, Alter ego+2, Alter ego+3, Alter Ego +4 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły!)
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 56h lekcyjnych w 3 tygodnie
 • zajęcia 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, po 4h lekcyjne
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • 3 tygodnie = jeden semestr

EWALUACJA


 • bieżąca ewaluacja wypowiedzi pisemnej i ustnej
 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje rozumienia tekstu pisanego i rozumienia tekstu słuchanego.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

TERMINY


3.07.2017-21.07.2017

24.07.2017-11.08.2017

14.08.2017-1.09.2017

4.09.2017- 22.09.2017

CENA


949PLN

REGULARNE KURSY WAKACYJNE 2017

Szkoda Ci czasu i nie chcesz przerywać nauki w wakacje?

Zapraszamy Cię na wakacyjny kurs ogólny ! 

1 semestr – od lipca do września

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • Ćwiczenia wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia
 • Sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem,
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


Przede wszystkim:

 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,

a także:

 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,

Uwaga: zadajemy prace domowe!

MATERIAŁY


 • podręczniki Wydawnictwa Hachette Alter ego+1, Alter ego+2, Alter ego+3, Alter Ego +4 (możliwość zakupu w sekretariacie szkoły!)
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 56h lekcyjnych w 3 miesiące
 • zajęcia 2 razy w tygodniu po 2h lekcyjne
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • 3 miesiące = jeden semestr

EWALUACJA


 • bieżąca ewaluacja wypowiedzi pisemnej i ustnej
 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje rozumienia tekstu pisanego i rozumienia tekstu słuchanego.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

TERMINY


 

26.06.2017 – 03.10.2017

CENA


999 PLN

UWAGA! DODATKOWA GRUPA A11 (FRANCUSKI OD PODSTAW)

od 2.08 do 4.10- poniedziałki, środy i piątki od 19h00 do 20h30- cena 999pln

WAKACYJNE KONWERSACJE 2017

Szkoda Ci czasu i nie chcesz przerywać nauki w wakacje? Chcesz zachować kontakt z językiem?

Zapraszamy Cię na wakacyjny kurs konwersacyjny ! 

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy:

 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A1/A2  – conversations A2
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A2/B1 – conversations B1
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie B1/B2  – conversations B2

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • ćwiczenie kompetencji mówienia,
 • wzbogacanie słownictwa oraz aktywne używanie go w wypowiedziach ustnych,
 • poprawa wymowy.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
 • symulowanie debat,
 • rozmowy w pracach i podgrupach,
 • analizowanie własnych wypowiedzi,
 • gry i zabawy językowe.

MATERIAŁY


 • artykuły prasowe,
 • nagrania audio i video,
 • strony internetowe,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 16h lekcyjnych,
 • zajęcia 2 razy w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • kursy popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • nauka na trzech poziomach zaawansowania: A2, B1, B2

EWALUACJA


 • Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

TERMINY


lipiec – 03.07-26.07

sierpień – 01.08-29.08

wrzesień – 04.09-27.09.

CENA


329 PLN

KURSY WE FRANCJI 2017

WAKACYJNE KURSY WE FRANCJI

Centrum Języka Francuskiego Voilà współpracuje z renomowanym CLA (Centre de Linguistique Appliquée – Centrum Lingwistyki Stosowanej) na Uniwersytecie we Franche-ComtéBesançon. i pomaga w zorganizowaniu wszystkich formalności niezbędnych do studiowania tam języka francuskiego.

O CLA


Centrum Lingwistyki Stosowanej w Besançon
powstało w 1958 roku i jest jedną z pierwszych placówek tego typu we Francji. Zajmuje się wyspecjalizowanym nauczaniem języków, kształceniem nauczycieli, organizuje kursy dla obcokrajowców oraz prowadzi własne badania naukowe. Dzisiaj CLA stanowi część Uniwersytetu Franche-Comté, i przyjmuje rocznie około 3000 studentów z całego świata.

 

foto

 

Nauka na kursie
 • 5h francuskiego dziennie, z czego 1hw laboratorium językowym
 • test plasujący pierwszego dnia kursu
 • wykwalifikowani lekorzy
 • warsztaty tematyczne zgłębiające konkretne aspety języka i kultury francuskiej
 • wszystkie poziomy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • praca nad wszystkimi kompetencjami językowymi: słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie
 • zróżnicowane materiały
 • na koniec test i certyfikat ukończenia kursu
 • Termin: 03/07/2017 – 28/07/2017

  Liczba
  tyg.
  Liczba
  godz.
  Osób w
  gr.
  Cena
  4 95 13 970 €

   

  Termin: 31/07/2017 – 25/08/2017

  Liczba
  tyg.
  Liczba
  godz.
  Osób w
  gr.
  Cena
  4 95 13 970 €
 • Cena obejmuje test kwalifikacyjny, dodatkowe warsztaty, samodzielną pracę w mediatece, oraz podręcznik do kursu lipcowego i sierpniowego.

  CLA organizuje rownież kursy w ciagu całego roku, o rożnej intensywności i rożnym czasie trwania. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik:
 • położenie około 20min autobusem od CLA, 5km od centrum
 • bilet autobusowy: 32,50 EUR za miesiąc
 • pokoje jednoosobowe z łazienkami
 • kuchnia na piętrze
 • cena obejmuje śniadania (bez weekendów)
 • cena: 350 EUR za miesiąc

 

Restauracja uniwersytecka:
 • czynna przez całe wakacje
 • pełne obiady w cenie 6,50 EUR
Pokój u francuskiej rodziny:
 • wybór i komunikacja z rodziną poprzez specjalną komórkę w CLA
 • możliwość mieszkania w centrum lub poza miastem
 • w cenie śniadania i kolacje
 • cena od 27 EUR za dzień
O Besançon

Besançon to średniej wielkości miasteczko – stolica regionu Franche-Comté, położone przy granicy ze Szwajcarią, u podnóża jury francuskiej. Centrum miasta, które jest wyłączone z ruchu samochodowego, otoczone jest rzeką Doubs, która tworzy zakole zwane „boucle”. Znajdują się tam głównie stare kamieniczki, restauracje i małe sklepiki. Główna ulica miasta – ‚Grande Rue’ prowadzi do cytadeli, która jest najczęściej odwiedzanym zabytkiem regionu.

besancon_mapa_big

Zainteresowani mogą również wybrać się do licznych muzeów albo zwiedzić Arc-et Senans czyli okoliczne saliny królewskie, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

3 lipca Besançon obchodzi swoje święto. Z tej okazji co roku wystawiany jest w mieście paruset metrowy stół. Mieszkańcy przynoszą poczęstunek, siadają przy stole i rozmawiają z osobą, przy której akurat usiedli.

Miłośnicy wina mogą się wybrać do sąsiedniego Arbois na regionalne święto wina, gdzie można spróbować znakomitych, słynnych w całej Francji trunków Vin Jaune czy Vin de Paille.

Kursy językowe dla obcokrajowców

Kursy dla obcokrajowców w CLA prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych francuskich nauczycieli FLE – specjalizujących się w nauczaniu obcokrajowców. Zajęcia grupowe pozwalają rozbudowywać słownictwo oraz pomagają w rozwoju umiejętności językowych. Dla wszystkich szczególnie zainteresowanych jakimś zagadnieniem, organizowane są dodatkowe, darmowe warsztaty tematyczne.

Co po zajęciach?

CLA słynie z organizowania wielu atrakcji dla swoich studentów w myśl zasady, że wiedzę zdobytą na kursie należy sprawdzić w praktyce. Nie musimy się więc martwić jak wypełnić czas wolny po zajęciach. Organizowane są wieczorki filmowe, kursy salsy, wycieczki po okolicy, a raz w miesiącu międzynarodowy wieczór, na którym można zaprezentować swój kraj.

Studenci otrzymują program wszystkich dodatkowych atrakcji już na początku kursu.

Dlaczego warto?

Nie od dzisiaj wiadomo, że obcowanie z rodowitymi użytkownikami języka obcego jest niezastąpione. Wyjazdy na kursy językowe pozwalają „przetestować” zdobytą na zajęciach wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa. Pozwalają również na wykorzystanie zdobytej już wiedzy w praktyce np. przy kupnie bagietki czy biletu na pociąg.

Kursy CLA gromadzą studentów z całego świata, z którymi po powrocie do kraju możesz korespondować po francusku. Studenci zakwaterowani są w miasteczku uniwersyteckim bądź u francuskiej rodziny. Daje to niesamowitą szansę na poznanie codziennego życia we Francji, tradycji kulinarnych czy zwyczajów świątecznych.

Zapisy krok po kroku

KROK 1- ZASTANÓW SIĘ, CZEGO OCZEKUJESZ
 • Zapoznaj się z ofertą na naszej stronie internetowej bądź zapytaj o ofertę w sekretariacie,
 • zastanów się na jaki kurs chciałbyś uczęszczać oraz jakie masz możliwości czasowe,
 • przyjdź do naszej szkoły.
KROK 2- POZNAJ SWÓJ POZIOM JĘZYKOWY

Jeśli uczyłeś/uczyłaś się już francuskiego:

 • napisz test poziomujący; jest to test pisemny składający się z pytań zamkniętych (a, b, c, d), sprawdzający rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość struktur gramatycznych i słownictwa.
 • przejdź rozmowę z lektorem, która określi poziom języka mówionego oraz ustali ogólny poziom wg Skali Rady Europy

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/voila037/public_html/voila/wp-content/themes/bridge/vc_templates/vc_empty_space.php on line 12
KROK 3- WYBIERZ KURS
 • Przedstawimy Ci wykaz grup na odpowiednim dla Ciebie poziomie
 • wybierz kurs, który najbardziej Ci odpowiada jeśli chodzi o dni i godziny,
 • zrób rezerwację.
KROK 4 – POTWIERDŹ

Jeśli jesteś zdecydowany/zdecydowana

 • podpisz umowę
 • wpłać minimum 300 zł zaliczki
INFO

W Centrum VOILA dbamy o to, aby każdy słuchacz został zakwalifikowany do odpowiedniej dla niego grupy jeśli chodzi o poziom a także potrzeby językowe. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do procesu kwalifkacji na kurs.

PŁATNOŚCI

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe. Opłata za kurs może być uiszczona w całości lub na raty. O szczegóły prosimy pytać w sekretariacie.

Numer konta: mBank 88 1140 2017 0000 4802 0552 9518

Rabaty i promocje

PROMOCJA  „PREMIERE MINUTE”

Przy zapisie na kursy semestralne, regularne (60h w semestrze) lub błyskawiczne (120h w semestrze) do 15 stycznia 2018, otrzymasz od nas:

 • voucher o wartości 100pln!
 • kalendarz ze zdjęcia Roberta Doisneau na rok 2018 (niedostępny w Polsce)

Skorzystaj z promocji i zapisz się już teraz!

Pobierz REGULAMIN PROMOCJI

Zrzut ekranu z 2016-04-28 13:35:56
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW: 50 PLN!

Jeśli jesteś uczniem lub studentem przy zapisie na kurs nie zapomnij ważnej legitymacji!

Promocja nie dotyczy kursów intensywnych lutowych oraz wakacyjnych

DLA OSÓB KONTYNUJĄCYCH: 59 PLN!

Zniżka z tytułu kontynuacji przysługuje, jeżeli przerwa w nauce języka francuskiego w Centrum VOILA nie wynosi więcej niż jeden semestr; zniżka dotyczy kursów 60 godzinnych i dłuższych.

DLA POLECAJĄCYCH : 5%

Jeśli jesteś naszym kursantem poleć VOILA znajomym a i Ty i on dostaniecie dodatkowo 5% zniżki na następny kurs.