Certyfikaty_STARE

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu

Przystąpienie do egzaminu z języka francuskiego to przede wszystkim sprawdzenie swoich umiejętności przed samym sobą. Można zobaczyć swoje słabe i mocne strony, podsumować lata nauki, pracy, ćwiczeń. Każdy zdany egzamin to wielka satysfakcja i krok naprzód. Jest to nagroda za wysiłek włożony w naukę.

Przystąpienie do egzaminu pozwala też wyznaczyć cele nauki. Nie wszyscy słuchacze wiedzą kiedy i w jakich sytuacjach będą używać języka francuskiego, a cel choćby nawet „papierowy” pozwala łatwiej zaplanować proces uczenia się i zwiększyć motywację.

Nie można zapomnieć również o wartości samego dyplomu czy certyfikatu. Może on nam otworzyć drzwi na studia we Francji czy drzwi do kariery zawodowej. Francja jest przecież jednym z najważniejszych partnerów ekonomicznych Polski, a firmy francuskie obence są w Polsce we wszystkich sektorach gospodarki. W dzisiejszych czasach naturalne jest pochwalić się dyplomem z języka ogólnego na rozmowie kwalifikacyjnej, a dodatkowym atutem będzie certyfikat z języka specjalistycznego.

Certyfikaty – schemat

Zrzut ekranu 2015-07-27 o 20.01.23

Kto jest organizatorem egzaminów

Na arenie certyfikatów i dyplomów z języka francuskiego możemy wyróżnić dwóch głównych aktorów: Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP- Chambre de Commerce et d’Industrie) oraz Międzynarodowe Centrum Pedagogiczne (CIEP- Centre International d’Etudes Pédagogiques) współpracujące z Francuskim Ministerstem Edukacji. W dziedzinie egzaminów są to instytucje dla siebie konkurencyjne stąd np. istnienie dwóch podobnych certyfikatów: TCF i TEF, które ze sobą rywalizują. Decydując się na zdawanie któregoś z nich warto zastanowić się gdzie będziemy chcieli się nim pochwalić, gdyż niektóre kraje czy instytucje uznają tylko jeden z nich.

Jaka jest różnica między certyfikatem a dyplomem

Podstawowa różnica polega na terminie ważności. Dyplom raz otrzymany jest ważny cały czas, a certyfikat przez rok lub dwa lata. Nie zmienia to jednak faktu, że nasza znajomość języka cały czas ewoluuje: gdy przestajemy się go uczyć to szybko zapominamy, gdy jednak nie zaniedbujemy naszych dotychczasowych dokonań to oczywiście poziom językowy wzrasta.

TCF- Test de connaissance du français

INFORMACJE OGÓLNE

 • jest to oficjalny test znajomości języka francuskiego wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawany na całym świecie
 • zaświadcza o ogólnej, niespecjalistycznej znajomości języka francuskiego
 • normy obowiązujące są zgodne z międzynarodowymi normami egzaminów (www.alte.org)
 • test sprawdza przede wszystkim rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz opanowanie struktur językowych
 • po zdaniu TCF nie otrzymuje się dyplomu ale zaświadczenie o poziomie znajomości języka francuskiego, zaświadczenie jest ważne 2 lata

POZIOMY

TCF ma jedną formę dla wszystkich poziomów i w zależności od ilości zdobytych punktów, określa się poziom zdającego. Poziomy określa się według skali Rady Europy opisanej w Europejskim systemie opisu biegłości językowej:

Poziom według Europejskiego systemu opisu biegłości językowej Liczba punktów
A1 100-199
A2 200-299
B1 300-399
B2 400-499
C1 500-599
C2 600-699

 

PODRĘCZNIKI PRZYGOTOWUJĄCE DO CERTYFIKATU TCF

„Le guide officiel d’entraînement au TCF” Didier

„ABC- TCF” – Clé International

TCF couv_corr 41wX6tGamqL._AC_UL320_SR228,320_

FORMA EGZAMINU

TCF składa z części obowiązkowej oraz części fakultatywnej, którą można zdawać lub nie. Część obowiązkowa składa się z 76 pytań wielokrotnego wyboru i z tylko jedną poprawną odpowiedzią ułożonych w kolejności od najłatwiejszych do najtrudniejszych.

Część obowiązkowa

zadania liczba pytań punkty
Rozumienie ze słuchu: Słuchanie nagrań różnych wypowiedzi ustnych w szybkim tempie. Kandydat ma za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące najważniejszych informacji zawartych w nagraniu oraz na pytania dotyczące wyrażeń i słownictwa. 29 25 min
Opanowanie struktur językowych: Zdający ma za zadanie poprawić błędy językowe, wybrać poprawną odpowiedź w pytaniach dotyczących poprawności językowej słownikowej i gramatycznej. Wszystkie struktyry są przedstawione w szerszym kontekście. 18 20 min.
Rozumienie tekstu pisanego: Na podstawie dokumentów autentycznych (artykuł z gazety, fragment literatury, ogłoszenie, list…) zdający odpowiada na pytania zamknięte, sprawdzające stopień zrozumienia tych tekstów. 29 45 min.
Łącznie: 76 1,5 h

Część fakultatywna

zadania czas

Wypowiedź ustna:Kandydat odpowiada na różne pytania, od najłtawiejszych do najtrudniejszych, i tym samym sprawdzany jest jego poziom języka mówionego. Cała rozmowa jest nagrywana i następnie wysyłana do CIEP’u (Międzynarodowy Ośrodek Studiów Pedagogicznych odpowiedzialny za organizację TCF na świecie)

Ocenianie: Ocenia się umiejętność opisania swojego otoczenia (miejsce zamieszkania, ludzie, których się zna), opisania swojej pracy zawodowej, przedstawienia swojego wykształcenia, opisania swoich doświadczeń, przygód, wydarzeń z przeszłości, opisania wątku z książki czy z filmu, umiejętność wyrażania własnej opinii, przedstawiania dobrych i złych stron pewnego przedsięwzięcia, umiejętność wiązania myśli, aby wypowiedź była jasna i klarowna, umiejętność rozwijania i zamykania wypowiedzi.

12min

Wypowiedź pisemna:

Zdający musi wykonać 3 zadania pisemne:

 • krótka, prosta wiadomość (60-120 słów)
 • artykuł, opowiadanie lub streszczenie wyrażające opinię i przedstawiające liczne argumenty (120-150 słów)
 • dłuższa wypowiedź pisemna np do gazety czy na stronę internetową porównująca dwa różne punkty widzenia opisane uprzednio w dwóch różnych dokumentach (każdy około 90 słów); kandydat musi wyrazic swoją opinię i porównac podejście wyrażone w dokumentach (120-180 słów)

Ocenianie: Ocenia się umiejętność jasnego przekazywania informacji, łączenia myśli i klarownego zorganizowania całości wypowiedzi, wypowiadania własnego zdania, bogactwo słownictwa, użycie skomplikowanych struktur językowych, umiejętność reformuowania myśli.

60 min.
Łączny czas: 1 h
TCF- Test de connaissance du français

INFORMACJE OGÓLNE

 • jest to oficjalny test znajomości języka francuskiego wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawany na całym świecie
 • zaświadcza o ogólnej, niespecjalistycznej znajomości języka francuskiego
 • normy obowiązujące są zgodne z międzynarodowymi normami egzaminów (www.alte.org)
 • test sprawdza przede wszystkim rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz opanowanie struktur językowych
 • po zdaniu TCF nie otrzymuje się dyplomu ale zaświadczenie o poziomie znajomości języka francuskiego, zaświadczenie jest ważne 2 lata

POZIOMY

TCF ma jedną formę dla wszystkich poziomów i w zależności od ilości zdobytych punktów, określa się poziom zdającego. Poziomy określa się według skali Rady Europy opisanej w Europejskim systemie opisu biegłości językowej:

Poziom według Europejskiego systemu opisu biegłości językowej Liczba punktów
A1 100-199
A2 200-299
B1 300-399
B2 400-499
C1 500-599
C2 600-699

 

PODRĘCZNIKI PRZYGOTOWUJĄCE DO CERTYFIKATU TCF

„Le guide officiel d’entraînement au TCF” Didier

„ABC- TCF” – Clé International

TCF couv_corr 41wX6tGamqL._AC_UL320_SR228,320_

FORMA EGZAMINU

TCF składa z części obowiązkowej oraz części fakultatywnej, którą można zdawać lub nie. Część obowiązkowa składa się z 76 pytań wielokrotnego wyboru i z tylko jedną poprawną odpowiedzią ułożonych w kolejności od najłatwiejszych do najtrudniejszych.

Część obowiązkowa

zadania liczba pytań punkty
Rozumienie ze słuchu: Słuchanie nagrań różnych wypowiedzi ustnych w szybkim tempie. Kandydat ma za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące najważniejszych informacji zawartych w nagraniu oraz na pytania dotyczące wyrażeń i słownictwa. 29 25 min
Opanowanie struktur językowych: Zdający ma za zadanie poprawić błędy językowe, wybrać poprawną odpowiedź w pytaniach dotyczących poprawności językowej słownikowej i gramatycznej. Wszystkie struktyry są przedstawione w szerszym kontekście. 18 20 min.
Rozumienie tekstu pisanego: Na podstawie dokumentów autentycznych (artykuł z gazety, fragment literatury, ogłoszenie, list…) zdający odpowiada na pytania zamknięte, sprawdzające stopień zrozumienia tych tekstów. 29 45 min.
Łącznie: 76 1,5 h

Część fakultatywna

zadania czas
Wypowiedź ustna:Kandydat odpowiada na różne pytania, od najłtawiejszych do najtrudniejszych, i tym samym sprawdzany jest jego poziom języka mówionego. Cała rozmowa jest nagrywana i następnie wysyłana do CIEP’u (Międzynarodowy Ośrodek Studiów Pedagogicznych odpowiedzialny za organizację TCF na świecie)

Ocenianie: Ocenia się umiejętność opisania swojego otoczenia (miejsce zamieszkania, ludzie, których się zna), opisania swojej pracy zawodowej, przedstawienia swojego wykształcenia, opisania swoich doświadczeń, przygód, wydarzeń z przeszłości, opisania wątku z książki czy z filmu, umiejętność wyrażania własnej opinii, przedstawiania dobrych i złych stron pewnego przedsięwzięcia, umiejętność wiązania myśli, aby wypowiedź była jasna i klarowna, umiejętność rozwijania i zamykania wypowiedzi.

12min

Wypowiedź pisemna:

Zdający musi wykonać 3 zadania pisemne:

 • krótka, prosta wiadomość (60-120 słów)
 • artykuł, opowiadanie lub streszczenie wyrażające opinię i przedstawiające liczne argumenty (120-150 słów)
 • dłuższa wypowiedź pisemna np do gazety czy na stronę internetową porównująca dwa różne punkty widzenia opisane uprzednio w dwóch różnych dokumentach (każdy około 90 słów); kandydat musi wyrazic swoją opinię i porównac podejście wyrażone w dokumentach (120-180 słów)

Ocenianie: Ocenia się umiejętność jasnego przekazywania informacji, łączenia myśli i klarownego zorganizowania całości wypowiedzi, wypowiadania własnego zdania, bogactwo słownictwa, użycie skomplikowanych struktur językowych, umiejętność reformuowania myśli.

60 min.
Łączny czas: 1 h
Szybki kontakt!
+
Wyślij!