Oferta 2023/2024

Opis kursów 2024

Poczuj tę francuską atmosferę, zacznij mówić po francusku, ucz się szybko i ciesz się z własnych postępów. Wszystkie zajęcia grupowe oraz indywidualne prowadzimy online oraz stacjonarnie. Nie siedź bezczynnie w domu, ucz się francuskiego.

Zapraszamy serdecznie!

Folder_2023

Oferta kursów SEMESTRALNYCH stacjonarnych- semestr letni 2024

Spełnij swe marzenia i zapisz się na kurs francuskiego!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • Ćwiczenia wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia
 • Sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem,
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


Przede wszystkim:

 • ćwiczenia interakcyjne i odgrywanie scenek sytuacyjnych,

a także:

 • aktywne utrwalanie nowych form i struktur,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,
 • symulowanie debat,

Uwaga: zadajemy prace domowe!

MATERIAŁY


 • podręczniki wydawnictwa Maison des Langues: Défi,
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.

UWAGA: Korzystając z podręcznika DEFI, używamy wersji Premium, dającej naszym kursantom dostęp do Espace Virtuel, gdzie znajdują się liczne, dodatkowe ćwiczenia, zadania, a także nagrania audio i video. Aby skorzystać z platformy wystarczy się zalogować przez przeglądarkę lub dedykowaną aplikację.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-6 osobowe,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • nauka rozłożona na 13 semestrów.
 • do wyboru:

Kurs regularny– 60h/semestr- zajęcia 2x/tydzień po 2h lub 1x/tydzień po 4

EWALUACJA


 • bieżąca ewaluacja wypowiedzi pisemnej i ustnej
 • testy śródsemestralne i końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje rozumienia tekstu pisanego i rozumienia tekstu słuchanego.

Wynik ewaluacji stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

TERMINY


Semestr letni 2024 – 26.02.2024 – 22.06.2024

CENA


Kurs regularny- od 1649pln

Masz ochotę rozgadać się po francusku? Brakuje Ci słów i nie wiesz jak przełamać barierę mówienia? A może chciałbyś uczyć się więcej i konwersacje będą dodatkiem do kursu regularnego? Zapraszamy na Konwersacje!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy:

 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A1/A2 – conversations A2
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A2/B1 – conversations B1
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie B1/B2 – conversations B2

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • ćwiczenie kompetencji mówienia,
 • wzbogacanie słownictwa oraz aktywne używanie go w wypowiedziach ustnych,
 • poprawa wymowy.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
 • symulowanie debat,
 • rozmowy w pracach i podgrupach,
 • analizowanie własnych wypowiedzi,
 • gry i zabawy językowe.

MATERIAŁY


 • artykuły prasowe,
 • nagrania audio i video,
 • strony internetowe,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-6 osobowe,
 • 30h lekcyjnych w semestrze,
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • kursy popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy francuscy,
 • nauka na trzech poziomach zaawansowania: A2, B1, B2

EWALUACJA


 • Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

TERMINY


Semestr letni 2024 – 26.02.2024 – 22.06.2024

CENA


949PLN

Masz ochotę rozgadać się po francusku? Brakuje Ci słów i nie wiesz jak przełamać barierę mówienia? A może chciałbyś uczyć się więcej i konwersacje będą dodatkiem do kursu regularnego? Zapraszamy na Konwersacje!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy:

 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A1/A2 – conversations A2
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A2/B1 – conversations B1
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie B1/B2 – conversations B2

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • ćwiczenie kompetencji mówienia,
 • wzbogacanie słownictwa oraz aktywne używanie go w wypowiedziach ustnych,
 • poprawa wymowy.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
 • symulowanie debat,
 • rozmowy w pracach i podgrupach,
 • analizowanie własnych wypowiedzi,
 • gry i zabawy językowe.

MATERIAŁY


 • artykuły prasowe,
 • nagrania audio i video,
 • strony internetowe,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-6 osobowe,
 • 18h lekcyjnych,
 • zajęcia 3 razy w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • kursy popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy francuscy,
 • nauka na trzech poziomach zaawansowania: A2, B1, B2

EWALUACJA


 • Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

TERMINY

Luty 2024 – 05.02.2024 – 23.02.2024

CENA


549PLN

Powtórka gramatyki w formie gier, zabaw, praktyki!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • znają język francuski na poziomie A2- Grammaire en jeux A2
 • znają język francuski na poziomie B1- Grammaire en jeux B1
 • znają język francuski na poziomie B2- Grammaire en jeux B2

według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • powtórzenie najważniejszych dla danego poziomu zagadnień gramatycznych,
 • aktywne i spontaniczne używanie poprawnych form gramatycznych w mówieniu i pisaniu,

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • Analiza form i konstrukcji gramatycznych,
 • ustne ćwiczenia strukturalne na zajęciach,
 • ustne ćwiczenia produkcji na zajęciach,
 • ćwiczenia pisemne w domu.

MATERIAŁY


 • gry i zabawy językowe,
 • nagrania audio i video,
 • ćwiczenia gramatyczne,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-6 osobowe,
 • 30h lekcyjnych w semestrze,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne (piątek)
 • lektorzy polscy i francuscy.

EWALUACJA


 • Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

TERMINY


Semestr letni 2024 – 26.02.2024 – 22.06.2024

CENA


949 PLN

Potwierdź swoją wiedzę dyplomem DELF lub DALF!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych i młodzieży od 16-go roku życia
 • wszystkich pragnących przygotować się do oficjalnych egzaminów z języka francuskiego ogólnego: DELF B1, DELF B2, DALF C1.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


Przygotowanie do dyplomów DELF B1, DELF B2, DALF C1.

Przykładowe cele szczegółowe:

 • zapoznanie się z formą i punktacją na egzaminie,
 • pisanie listów, rozprawek, syntez.
 • rozumienie artykułów prasowych, nagrań radiowych i umiejętne wyszukiwanie informacji,
 • swobodne wypowiadanie się na tematy egzaminacyjne.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • czytanie artykułów oraz słuchanie nagrań i analizowanie ich według wcześniej ustalonych strategii,
 • przygotowanie wypowiedzi ustnej na tematy egzaminacyjne
 • ewaluacja na koniec kursu.

MATERIAŁY


 • przykładowe egzaminy DELF/ DALF
 • materiały własne lektorów.,
 • strony www, nagrania audio/video, artykuły prasowe.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-6 osobowe,
 • 30h lekcyjnych w semestrze,
 • kursy popołudniowe i wieczorne,
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne (piątek)
 • lektorzy polscy i francuscy.

EWALUACJA


 • Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

TERMINY


Semestr letni 2024 – 26.02.2024 – 22.06.2024

CENA


DELF B1- 30h- 949pln

DELF B2- 30h- 949pln

DALF C1- 30h- 999pln

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży,

którzy:

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole, na kursach, na zajęciach indywidualnych i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach, pracować nad językiem specjalistycznym, uzupełnić braki etc.

CELE ZAJĘĆ


Cele kursu określa słuchacz wraz z naszym metodykiem. Podobnie jest z programem nauki – jest on ustalany po indywidualnej rozmowie, która pozwala poznać oczekiwania i potrzeby językowe słuchacza.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


W trakcie wstępnej rozmowy pytamy o styl uczenia się słuchacza i wybieramy taki sposób prowadzenia zajęć, aby można było osiągnąć optymalne wyniki w jak najkrótszym czasie. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o kurs specjalistyczny, w trakcie którego przygotowujemy słuchacza do ściśle określonych zadań komunikacyjnych.

MATERIAŁY


Decyzja należy do słuchacza. Niektórzy mają swoje ulubione podręczniki, inni zdają się na propozycje metodyka. Nie ma tu sztywnych zasad. Możemy nawet wcale nie korzystać z podręczników i zastąpić je materiałami autentycznymi czyli artykułami z gazet lub nagraniami video w języku francuskim. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb słuchacza i ustalonego profilu kursu.

TRYB PRACY


Częstotliwość i tempo zajęć ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb słuchacza. Niektórzy decydują się na kilka godzin dziennie przez tydzień czy dwa, inni wybierają kurs mniej intensywny, ale rozłożony na dłuższy czas.

SKONTAKTUJ SIĘ Z METODYKIEM


Dorota Biele

dorota.biele@voila.edu.pl

tel: 503 563 713

CENA


60 min. – od 140pln

90min. – od 210pln

Oferta kursów SEMESTRALNYCH ONLINE- semestr letni 2024

Spełnij swe marzenia i zapisz się na kurs francuskiego!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole lub na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • Ćwiczenia wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia
 • Sprawne posługiwanie się elementami języka: gramatyką, słownictwem,
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


Przede wszystkim:

 • ćwiczenia interakcyjne i odgrywanie scenek sytuacyjnych,

a także:

 • aktywne utrwalanie nowych struktur i kosntrukcji,
 • symulowanie debat,
 • analiza form pisanych i pisanie ich w domu,
 • gramatyka w formie zabawy,
 • czytanie artykułów prasowych, fragmentów literatury,
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,

Uwaga: zadajemy prace domowe!

Zajęcia odbywają się przez platformę Zoom.

zoom

MATERIAŁY


 • podręczniki wydawnictwa Maison des Langues: Défi,
 • artykuły prasowe,
 • książki, komiksy,
 • nagrania audio i video,
 • materiały własne lektorów.

UWAGA: Korzystając z podręcznika DEFI, używamy wersji Premium, dającej naszym kursantom dostęp do Espace Virtuel, gdzie znajdują się liczne, dodatkowe ćwiczenia, zadania, a także nagrania audio i video. Aby skorzystać z platformy wystarczy się zalogować przez przeglądarkę lub dedykowaną aplikację.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy polscy i francuscy,
 • nauka rozłożona na 13 semestrów.
 • do wyboru:

Kurs regularny– 60h/semestr – zajęcia 2x/tydzień po 2h lub 1x/tydzień po 4h

EWALUACJA


 • bieżąca ewaluacja wypowiedzi pisemnej i ustnej
 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje rozumienia tekstu pisanego i rozumienia tekstu słuchanego.

Test końcowy stanowi podstawę do zakwalifikowania słuchacza na następny poziom oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

TERMINY


Semestr letni 2024 – 26.02.2024 – 22.06.2024

CENA


Kurs regularny- od 1549pln

Masz ochotę rozgadać się po francusku? Brakuje Ci słów i nie wiesz jak przełamać barierę mówienia? A może chciałbyś uczyć się więcej i konwersacje będą dodatkiem do kursu regularnego? Zapraszamy na Konwersacje!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy:

 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A1/A2 – conversations A2
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A2/B1 – conversations B1
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie B1/B2 – conversations B2

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • ćwiczenie kompetencji mówienia,
 • wzbogacanie słownictwa oraz aktywne używanie go w wypowiedziach ustnych,
 • poprawa wymowy.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
 • symulowanie debat,
 • rozmowy w pracach i podgrupach,
 • analizowanie własnych wypowiedzi,
 • gry i zabawy językowe.

Zajęcia odbywają się przez platformę Zoom

zoom

MATERIAŁY


 • artykuły prasowe,
 • nagrania audio i video,
 • strony internetowe,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 30h lekcyjnych w semestrze,
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • kursy popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy francuscy,
 • nauka na trzech poziomach zaawansowania: A2, B1, B2

EWALUACJA


 • Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

TERMINY


Semestr letni 2024 – 26.02.2024 – 22.06.2024

CENA


949pln

Masz ochotę rozgadać się po francusku? Brakuje Ci słów i nie wiesz jak przełamać barierę mówienia? A może chciałbyś uczyć się więcej i konwersacje będą dodatkiem do kursu regularnego? Zapraszamy na Konwersacje!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy:

 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A1/A2 – conversations A2
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie A2/B1 – conversations B1
 • znają język francuski przynajmniej na poziomie B1/B2 – conversations B2

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • ćwiczenie kompetencji mówienia,
 • wzbogacanie słownictwa oraz aktywne używanie go w wypowiedziach ustnych,
 • poprawa wymowy.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
 • symulowanie debat,
 • rozmowy w pracach i podgrupach,
 • analizowanie własnych wypowiedzi,
 • gry i zabawy językowe.

Zajęcia odbywają się przez platformę Zoom

zoom

MATERIAŁY


 • artykuły prasowe,
 • nagrania audio i video,
 • strony internetowe,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 18h lekcyjnych,
 • zajęcia 3 razy w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • lektorzy francuscy,
 • nauka na trzech poziomach zaawansowania: A2, B1, B2

EWALUACJA


 • Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

TERMINY


Luty 2024 – 5.02.2024 – 23.02.2024

CENA


549pln

Powtórka gramatyki w formie gier, zabaw, praktyki!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • znają język francuski na poziomie A2- Grammaire en jeux A2
 • znają język francuski na poziomie B1- Grammaire en jeux B1
 • znają język francuski na poziomie B2- Grammaire en jeux B2

według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


 • powtórzenie najważniejszych dla danego poziomu zagadnień gramatycznych,
 • aktywne i spontaniczne używanie poprawnych form gramatycznych w mówieniu i pisaniu,

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • Analiza form i konstrukcji gramatycznych,
 • ustne ćwiczenia strukturalne na zajęciach,
 • ustne ćwiczenia produkcji na zajęciach,
 • ćwiczenia pisemne w domu.

Zajęcia online odbywają się przez platformę ZOOM

zoom

MATERIAŁY


 • gry i zabawy językowe,
 • nagrania audio i video,
 • ćwiczenia gramatyczne,
 • materiały własne lektorów.

TRYB PRACY


 • Małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 30h lekcyjnych w semestrze,
 • kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne (piątek)
 • lektorzy polscy i francuscy.

EWALUACJA


 • test końcowy pisemny i ustny obejmujący cały przerobiony materiał gramatyczny.

TERMINY


Semestr letni 2024 – 26.02.2024 – 22.06.2024

CENA


949 PLN

Potwierdź swoją wiedzę dyplomem DELF lub DALF!

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych i młodzieży od 16-go roku życia
 • wszystkich pragnących przygotować się do oficjalnych egzaminów z języka francuskiego ogólnego: DELF B2, DALF C1.

Aby się zapisać, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę z lektorem w celu ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ


Przygotowanie do dyplomów DELF B2, DALF C1.

Przykładowe cele szczegółowe:

 • zapoznanie się z formą i punktacją na egzaminie,
 • pisanie listów, rozprawek, syntez.
 • rozumienie artykułów prasowych, nagrań radiowych i umiejętne wyszukiwanie informacji,
 • swobodne wypowiadanie się na tematy egzaminacyjne.

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


 • czytanie artykułów oraz słuchanie nagrań i analizowanie ich według wcześniej ustalonych strategii,
 • przygotowanie wypowiedzi ustnej na tematy egzaminacyjne
 • ewaluacja na koniec kursu

MATERIAŁY


 • przykładowe egzaminy DELF/ DALF
 • materiały własne lektorów.,
 • strony www, nagrania audio/video, artykuły prasowe.

TRYB PRACY


 • małe grupy: 4-8 osobowe,
 • 15 spotkań w semestrze
 • zajęcia raz w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • korzystamy z platformy Zoom

EWALUACJA


 • Ewaluacja bieżąca mówienia, pisania, czytania, słuchania.
 • Nauka autoewaluacji.

TERMINY


Semestr letni 2024 – 26.02.2024 – 22.06.2024

CENA


DELF B1- 30h- 949pln

DELF B2- 30h- 949pln

DALF C1- 30h- 999pln

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży,
 • dzieci

którzy:

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego,
 • uczyli się wcześniej w szkole, na kursach, na zajęciach indywidualnych i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach, pracować nad językiem specjalistycznym, uzupełnić braki etc.

CELE ZAJĘĆ


Cele kursu określa słuchacz wraz z naszym metodykiem. Podobnie jest z programem nauki – jest on ustalany po indywidualnej rozmowie, która pozwala poznać oczekiwania i potrzeby językowe słuchacza.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ


W trakcie wstępnej rozmowy pytamy o styl uczenia się słuchacza i wybieramy taki sposób prowadzenia zajęć, aby można było osiągnąć optymalne wyniki w jak najkrótszym czasie. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o kurs specjalistyczny, w trakcie którego przygotowujemy słuchacza do ściśle określonych zadań komunikacyjnych.

Zajęcia online odbywają się przez platformę ZOOM lub inną wybraną przez kursanta.

zoom

MATERIAŁY


Decyzja należy do słuchacza. Niektórzy mają swoje ulubione podręczniki, inni zdają się na propozycje metodyka. Nie ma tu sztywnych zasad. Możemy nawet wcale nie korzystać z podręczników i zastąpić je materiałami autentycznymi czyli artykułami z gazet lub nagraniami video w języku francuskim. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb słuchacza i ustalonego profilu kursu.

TRYB PRACY


Częstotliwość i tempo zajęć ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb słuchacza. Niektórzy decydują się na kilka godzin dziennie przez tydzień czy dwa, inni wybierają kurs mniej intensywny, ale rozłożony na dłuższy czas.

EWALUACJA


Dorota Biele

dorota.biele@voila.edu.pl

tel: 503 563 713

CENA


60 min. – od 140pln

90min. – od 210pln

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Zapisy krok po kroku

KROK 1- ZASTANÓW SIĘ, CZEGO OCZEKUJESZ
 • Zapoznaj się z ofertą na naszej stronie internetowej bądź zapytaj o ofertę w sekretariacie,
 • zastanów się na jaki kurs chciałbyś uczęszczać oraz jakie masz możliwości czasowe,
 • przyjdź do naszej szkoły lub skontaktuj się z nami telefonicznie bądź mailowo.
KROK 2- POZNAJ SWÓJ POZIOM JĘZYKOWY

Jeśli uczyłeś/uczyłaś się już francuskiego:

 • napisz test poziomujący; jest to test pisemny składający się z pytań zamkniętych (a, b, c, d), sprawdzający rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość struktur gramatycznych i słownictwa.
 • przejdź rozmowę z lektorem (w szkole lub telefonicznie), która określi poziom języka mówionego oraz ustali ogólny poziom wg Skali Rady Europy
KROK 3- WYBIERZ KURS
 • Przedstawimy Ci wykaz grup na odpowiednim dla Ciebie poziomie
 • wybierz kurs, który najbardziej Ci odpowiada jeśli chodzi o dni i godziny,
 • zrób rezerwację.
KROK 4 – POTWIERDŹ

Jeśli jesteś zdecydowany/zdecydowana

 • podpisz umowę online lub sekretariacie szkoły,
 • wpłać minimum 300 zł zaliczki.
INFO

W Centrum VOILA dbamy o to, aby każdy słuchacz został zakwalifikowany do odpowiedniej dla niego grupy jeśli chodzi o poziom a także potrzeby językowe. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do procesu kwalifkacji na kurs.

PŁATNOŚCI

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe. Opłata za kurs może być uiszczona w całości lub na raty. O szczegóły prosimy pytać w sekretariacie.

Numer konta: mBank 88 1140 2017 0000 4802 0552 9518

Rabaty i promocje

PROMOCJA „PREMIERE MINUTE”

Przy zapisie do 21 stycznia na kursy semestralne w semestrze letnim 2024 (regularne lub błyskawiczne) otrzymasz od nas:

 • voucher o wartości 100pln!

Skorzystaj z promocji i zapisz się już teraz!

Pobierz REGULAMIN PROMOCJI

Zrzut ekranu z 2016-04-28 13:35:56
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW: 50 PLN!

Jeśli jesteś uczniem lub studentem przy zapisie na kurs nie zapomnij ważnej legitymacji!

Promocja nie dotyczy kursów intensywnych lutowych oraz wakacyjnych

DLA OSÓB KONTYNUJĄCYCH: 100PLN!

Zniżka z tytułu kontynuacji przysługuje, jeżeli przerwa w nauce języka francuskiego w Centrum VOILA nie wynosi więcej niż jeden semestr; zniżka dotyczy kursów 60 godzinnych i dłuższych.

DLA POLECAJĄCYCH : 5%

Jeśli jesteś naszym kursantem poleć VOILA znajomym a i Ty i on dostaniecie dodatkowo 5% zniżki na następny kurs.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!